Zamenhoftago en Berlino la 14-an de decembro 2013.

Ĉi-jare Zamenhoftago estis por ni unike nekutima. Ĉio okazis dank`al invito kiun ni ricevis de berlina esperanta klubo. Evento okazis  la 14-an de decembro 2013. Ni sciis ke dum antaŭfesta periodo en ĉefurbo de Germanujo oni organizas multe da famaj kristnaskaj  marketoj, do ni decidis kapti ŝancon kaj viziti ilin. Elveturo estis planita je la 11-a horo, kaj ni renkontiĝis kaj atendis mikrobuson, antaŭ restoracio “Willa Ogrody” kie ni plej ofte kunvenas ĉiu lunde vespere.

IMG_1462

IMG_1461

IMG_1460

Antaŭmendita transporto alvenis akurate, feliĉe neniu malfruiĝis kaj ni povis forveturi laŭ la plano. La vojo al Berlino ne estis enuiga, ni kantis esperantajn kantojn, kaj tostis per vinglaseto sanon de Alfa, kiu regalis nin okaze de ŝia Nomfesto.

IMG_1464

IMG_1465

IMG_1467

Surloke, ni retrovis unu el la plej grandan antaŭkrisnaskan marketon lokigitan proksime de Opera Domo. Kun granda intereso ni vizitadis nombrajn bazarstandojn, plenplenajn de diversaj festaj aĵoj, aĉetadis malgrandajn memoraĵojn, gustumis tipajn berlinajn bongustaĵojn, varmiĝis nin per varmigita vino, fotis kaj ĝenerale ĝuis antaŭkristnaskan etoson.

IMG_1483

IMG_1487

IMG_1491

IMG_1493

IMG_1494

Revenante al buso ni promenis iomete tra la najbaraj ĉefaj stratoj visitante interesajn obiektojn, kaj tute hazarde ni trafis Muzeon de komunizmo, kie niaj gejunuloj ekinteresiĝis pri grandega statuo de Lenin.

IMG_1504

Al la loko de nia renkonto ĉe Danzinger str, ni alvenis iomete tro frue antaŭ ĝusta tempo, ne ĉio ankoraŭ estis aranĝita, do ni volonte helpis al niaj germanaj amikoj pretigi lokon por kuveno.

IMG_1513

IMG_1520

IMG_1521

La plej grava punkto de programo estis prezentado de germana eldono de libro ”Zamenhofa strato” de R. Dobrzyński. Tradukisto sinjoro Michael Shem en belega esperanto lerte rakontis pri laboro ĉe tradukado, legis elektitajn fragmentojn, kaj respondis je la demandoj de aŭskultantoj. Niaj junaj gekursantoj estis ravigitaj aŭdi kiel bele povas soni esperanto, kaj ke Ili multe komprenis.

IMG_1529

Atrakcian distraĵon okazis ankaŭ prezentiĝo de klezmera grupo „Sen nomo” kiu belege ludis tradiciajn judajn melodiojn

IMG_1544

Lokaj esperantistoj planis ankoraŭ aliajn distraĵojn, ( egzemple skajpa interparolo kun Togo, filmo, skrable-ludo) tamen amika gaja atmosfero, kaŭzis ke ĉiuj preferis ĉe kafo kaj bongustaj dolĉaĵoj, senĉese babili kaj ŝerci en geamikaj rondoj.

IMG_1538

IMG_1555

IMG_1542

IMG_1524

IMG_1559

Dum renkonto ne povus manki ankaŭ Libro servo dank`al kara Johano. Ni aĉetis multe da libroj (ĉefe vortaroj) Inter aliaj esperanta-pola vortaro, kiel nia komuna nomfesta prezento al Alfa.

IMG_1563

Vizito  en Berlino ege plaĉis al ni ĉiuj, precipe al junaj gekursantoj kiuj unuafoje spertis kiel utila estas esperanto  por internacia kompreniĝo. Ankaŭ germanoj estis kontentaj, ĉar nia13 persona grupo pro sia juneco kaj gajeco vigligis kunvenon. Sub fino ni invitis germanajn esperantistojn, jam de nun ankaŭ niajn geamikojn viziti nin kaj partopreni  en nia ŜEP – Ŝĉecina Printempa Renkonto dum aprilo 2014.