Wieczór z filmem i poezją

25 listopada 2013 w uroczej restauracji bArtystyczna, której dziękujemy za gościnę, odbył się specjalny wieczór esperancki.

Klubowicze oraz kursanci obejrzeli film Jana Skonieczki pt. “Al Hanojo tra Ĉinio” – “Do Hanoi przez Chiny”

Film poświęcony był przede wszystkim 97. Światowemu Kongresowi Esperanto, który odbywał się w stolicy Wietnamu w dniach 28 lipca – 4 sierpnia 2012. Jednak, jak wskazuje tytuł, autor filmu jego część poświęcił też wizycie w Chinach, które przy okazji wyjazdu na kongres mógł także odwiedzić.

Po seansie Irena Tomaszewska przedstawiła sylwetkę i wiersze  znanego szczecińskiego esperantysty i poety Jana Karwika, którego 20-tą rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Więcej na temat poety już wkrótce na naszej stronie.

 

IMG_1435
Zbigniew Zibi Matczak – “operator kina”.

 

IMG_1450
Uliczny sprzedawca ryb w Hanoi.

 

IMG_1447
Jak widać, niektórzy poza ucztą duchową zadbali o strawę dla ciała.

 

IMG_1441
Pyszności z karty dań restauracji bArtystyczna.

 

IMG_1439
Przy herbatce zdecydowanie lepiej się ogląda.

 

IMG_1436
Nasi tegoroczni kursanci.

 

IMG_1437
Od lewej: Alfa i panowie: Edo, Andrzej oraz Paweł.

 

IMG_1442
Dyskusja przed pokazem.

 

IMG_1459
Irena opowiadała o Janie Karwiku i czytała nam jego esperanckie wiersze.

 

IMG_1454
Z uwaga słuchamy prelekcji Ireny, tylko Agnieszka czujnie obserwuje swój aparat :).

 

Zdjęcia dzięki Agnieszce Malinowskiej.