ŜEP 2016 – 60 jara datreveno de nia klubo

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2016

„Verda Ŝĉecino”

22-23-24 aprilo 2016

Invitilo

ŝĉecina tombejo

 

Karaj geamikoj,

Jam trian fojon ni deziras inviti Vin al nia printempa esperanta aranĝo. En jaro 2015 ĝia gvidtemo estis „ Ŝĉecino –malnova havenurbo”. ŜEP 2016 estos dediĉita al niaj plej belaj parkoj kaj naturvidindaĵoj je kiuj abundas nia urbo. Pro tio vizitantoj kaj turistoj ofte rememoras la urbon kiel “Verdan Ŝĉecinon”. Krome nia gvidtemo oni devas diri pri la grava jubileo por Ŝĉecina esperantistaro. En la jaro 1956 lokaj esperantistoj fondis Filion de Pola Esperanto Asocio. Ni dediĉos parton de nia programo por rememorigi al ĉeestantoj 60-jaran historion de esperanto movado en nia urbo kaj regiono.

La sukceso de pasintjara tritaga aranĝo konvinkis nin, ke valoras prepari renkontiĝon por tuta semajnfino, inkluzive de vendredo, kaj proponi pli riĉan kaj interesan programon. Por pli faciligi la ĉeestadon  de niaj gastoj ni  kapablis zorgi pri tre malmultekosta,  komforta internulejo kaj oferi senpagan nutraĵon dum tuta aranĝo. Ni kredas, ke sciante pri tiuj kondiĉoj, Vi certe aliĝos al Ŝĉecina Esperanta Printempo 2016!

LA PROGRAMO

Vendredo 22 de aprilo 2016

14:00 – Oficiala malfermo de la aranĝo en festosalono de la Centro de Salesiana Societo (CSS) ĉe la strato Ku Słońcu 124

salesjana centro

En tiu ĉi loko ni trapasos plimulton da tempo. En la festosalono okazos prelegoj, konkursoj kaj koncertoj, en manĝejo ni komune manĝos, kaj surloka internulejo oferos tranoktadon al niaj gastoj ekster Ŝĉecino. La tuta komplekso apartenas al Salesiana Societo kaj estas dediĉita al edukado – ĝi ampleksas bazlernejon, gimnazion, liceon kaj fakan mezlernejon. La Centro situas en oportuna loko – oni povas facile veturi al centro de la urbo per tramo aŭ buso.

 

14:30 – Komuna tagmanĝo (CSS)

15:30 – Vizitado de Ŝĉecina Parka-Tombeja Komplekso

tombejo 2

 

La Ŝĉecina Parko-Tombejo estas la plej granda en Pollando, la tria en Eŭropo kaj unu el plej grandaj en la mondo. Ĝi estis fondita dum jaroj 1889-1900 laŭ projekto de Wilhelm Meyer-Sĉwartau  kaj la definitivan  formon donis al ĝi Georg Hannig  en jaro 1918 . Ekde ĝia malfermo oni entombigis ĉi tie pli ol 300 mil mortintoj kaj nuntempe ĝi havas surfacon de 172,33 hektaroj. En la Parko troviĝas dek kvar diversaj  monumentoj dediĉitaj ĉefe al soldatoj, maristoj kaj viktimoj de totalistaj reĝimoj.

 

tombejo3

 

18:00 – Komuna vespermanĝo (CSS)

19:30 – Koncerto de terceto de ĉarmaj violon(ĉel)istinoj.

koncerto

La partoprenantoj de lasta ŜEP havis bonŝancon sperti koncerton en Ŝĉecina Filharmonio. Ĉijare ni ankaŭ volas oferti al niaj gastoj artoplenan programon. Unue ni proponas aŭskulti ĉambran koncerton de tri ĉarmaj violinistinoj, kiuj prezentos al ni tre interesan kaj amuzan muzikprogramon. Oni ekscios, ke violina terceto ne ĉiam devas ludi seriozan muzikonJ.

 

21:00 – Kafoklaĉo kun hejmpreparitaj kukoj

 

Sabato 23 de aprilo 2016

 

9:00 – Komuna matenmanĝo (CSS)

10:00 – Komuna foto

10:30 – Prelego de Krzysztof Łobacz „La 60-jara historio de PEA filio en Ŝĉecino”

Ne eblis neglekti okazon por celebri tiun bonegan jubileon. Uzante originalajn arkivajn fotojn kaj
tekstojn akiritajn el multaj volumoj de klubaj kronikoj, la preleganto provos koncize sed interese
alproksimigi al niaj gastoj kaj loka junularo, kaj ankaŭ rememorigi al malnovaj membroj,
la historion de Esperanto-movado en Ŝĉecino ekde 1956 jaro ĝis nuntempo.

12:00 – Promenado tra Helaj Herbebenaĵoj kaj Parko de Kasprowicz

kasproviĉ-parko

La plej reprezenta parto de nia urbo. Tiu vasta verda tereno estis kreita dum jaroj 1925-27 sur grundoj apartenantaj al familio Quistorp. Projektita kun duoblaj vicoj de platanoj ĉe flankoj de vasta herbejo kun plataj floraranĝoj en la mezo, ĝi ricevis nomon Quistorp-Aue. Nun Helaj Herbebenaĵoj estas la plej granda aglomero de tiu ĉi speco de arbo – 213 platanoj kreskas ĉi tie. Konstruita sur plilongita direkte al Parko de Kasprowicz parto de la placo Monumento de Ago de Poloj ekestis ĝia dominanto en 1979 jaro. La monumento bildiganta tri agloj komencantaj flugon simbolas tri generacioj de Poloj engaĝitaj je rekonstruado de Ŝĉecino.

kasproviĉ-parko2

 

kasproviĉ-parko3

 

15:00 – Komuna tagmanĝo (CSS)

16:00 – Prelego de Ela Malik – „Salubraj aspektoj  de uzado de abelaj produktoj”

Ela Malik estas longjara spertulino pri abelkulturado, ŝi posedas propran abelujaron kaj
kompreneble ĉiu jare ricevas abelajn produktojn. Ŝi interese rakontos pri ĉiuj produktoj, kiujn homoj
ricevas   dank’ al abeloj kaj priskiribos ilian influon al nia sanstato. Ŝi ankaŭ mencios pri abelistoj
de nia regiono. Post la prelego okazos agrabla (sendube dolĉa
J) surprizo!

17:30 – Elpaŝoj de la gastoj (se troviĝos dezirantoj)

18:00 – Internacia Turniro de Kalemburoj

kalemburoj - Kari

Nia tradicia programero, kiu aperas ekde unua renkontiĝo en 2014 jaro. Ĝi ĉiam tre amuzigas ĉiujn partoprenantojn kaj kaŭzas larmojn de rido. La ĉefa premio – ora pokalo – lastan fojon estis akirita per loka,  ŝĉecina teamo. Ni kredas, ke en 2016 la pokalo trairos al aliaj manoj.

 

 

 

19:00 – Koncerto de Ŝĉecina Ĉambra Koruso

koruso

Ankaŭ sabate ne mankos al ni belegan muzikon.
Dank’ al nia samideanino, kiu same amas kanti kaj paroli esperanton, prezentiĝos al ni Ŝĉecina Ĉambra Koruso, kies ŝi estas membrino. La kantistoj speciale por nia aranĝo preparos esperantajn kanzonojn kaj ankaŭ prezentos aliajn korusajn verkojn.

20:00 – Komuna vespermanĝo

21:00 – Koncerto de invititaj E-artistoj – Birke kaj Bertilo

22:00 – Kafoklaĉo kun hejmpreparitaj kukoj

 

Dimanĉo 24 de aprilo 2016

 

09:00 – Sankta Meso en Esperanto – por dezirantoj (Malgranda Kapelo de CSS)

10:00 – Komuna matenmanĝo (CSS)

11:00 – Ekskurso al Smeralda Lago (per luita aŭtoĉaro)

smeralda-lago

Unu el plej pitoreskaj vidindaĵoj en ĉirakaŭaĵo de Ŝĉecino. Kaŝita inter montetoj de Faga Praarbaro, iama minejo de krato, akcidente inundita en jaro 1925, havas nekredeble verdan akvon dank’ al enhavo de karbonato kalcia. La lago estas ĉirkaŭita per altaj (eĉ ĝis 20 metroj) abruptaĵoj dense kovritaj per arboj, ĉefe fagoj kaj kverkoj. Sur lagofundo daŭre troviĝas postrestaĵoj de minejaj maŝinoj kaj aparatoj. Proksime de la bordo staras betona ponteto, parto de iama mineja relvojeto, kiun oni uzis por transporti elfositajn mineralojn.
smeralda-lago2

smeralda-lago3

 

14/15:00 – Komuna tagmanĝo kaj fermo de la aranĝo (CSS) 🙁

 

INFORMOJ DE ORGANIZANTOJ

 

Ni intencis, ke tutaj kostoj de partopreno je ŜEP 2016 ne superos 200 PLN (zlotoj), inkluzive manĝadon kaj tranoktadon. Tio ne estis facila afero, tamen ni sukcesis!

La kotizo je 130 PLN kovras ĉiujn oragnizajn kostojn kaj manĝadon por unu partoprenanto.
Pro organizaj kialoj ne eblas partepagi, se oni deziras partopreni nur unu aŭ du tagoj.

Ni sukcesis organizi tranoktadon en surloka komforta internulejo de Centro de Salesiana Societo, kiu ofertas dupersonajn ĉambrojn kun plena litaĵo kaj lavejo. La kosto – pagenda aparte de kotizo – por unu persono estas nur 35 PLN per nokto, do por tuta aranĝo 70 PLN (du noktoj).
Se oni deziras tranoktadi unuope en dupersona ĉambro, la prezo kompreneble duobliĝos.
Tamen ĉar la nombro de ĉambroj estas limigita, ni petas laŭeble mendi ĉambrojn por du personoj. Rezervado de dormlokoj en internulejo dependos de aliĝdato. Se mankos liberaj ĉambroj en internulejo, ni tuj informos aliĝantojn pri tiu fakto kaj helpos trovi konvenan tranoktadon en hotelo.

Por eksterlandanoj la kostoj estas respektive 32 EUR por partoprenado kaj 17 EUR por tranoktado (por unu loko en ĉambro).

Ni petas laŭeble konfirmi vian alvenon rete:  Aliĝilo

 

Pagi oni povas per konto (numeron ni sendos rete)  aŭ surloke.

 

Niaj adresoj kaj telefonoj:

Kristoforo – Krzysztof Łobacz Tel. +48 601 725 335,  lobacz.k@onet.eu

Zibi – Zbigniew Matczak  Tel.+48 601 71 32 94  zmatczak@poczta.onet.pl

Irena – Irena Tomaszewska Tel. +48 502 327 701  irena-tomaszewska@02.pl