Ŝĉecina Esperanta Printempo 2019

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2019

„Ŝĉecino ŝanĝiĝas”
26-27-28 aprilo 2019

Karaj geamikoj,

la 26-an de aprilo 2019 komenciĝos la sesa Ŝĉecina Esperanta Printempo, ĉi-jare dediĉita al konstanta ŝanĝado de nia bela urbo. Ni planas viziti rekonstruitan ĉekastelan “malnovan” kvartalon kaj troviĝantan tie iaman urbodomon kun muzeo dediĉita al historio de Ŝĉecino. Poste de situita je alteco de 53 metroj vidpunkto de katedrala turo ni povos admiri panoramon de tuta ĉerivera parto de la urbo kaj aŭskulti kiel ĝi ŝanĝiĝis dum lastaj jaroj.

Kiel kutime la aranĝon komencos la koncerto en Ŝĉecina Filharmonio, sabate posttagmeze okazos artaj programeroj kaj prelegoj an la festosalono, kaj dum ambaŭ vesperoj ni kafoklaĉos regalitaj de hejmpreparitaj kukoj kaj manĝaĵoj. Sur sekvaj paĝoj vi trovos la programon, organizajn informojn kaj aliĝilon. Ĝis la revido aprile!

LA PROGRAMO

Vendredo 26 de aprilo 2019

Ekde

14:00 – Akceptado de partoprenantoj en internulejo de Centro de Salesiana Societo (CSS) ĉe la strato Ku Słońcu 124Kiel pasintjare nia bazloko troviĝos en Salesiana Centro. En tiu komforta loko troviĝas internulejo kie dormos niaj gastoj, la festosalono kie okazos plimulto da programeroj kaj en manĝejo ni komune manĝos kaj kafoklaĉos. La Centro estas facile atingebla per tramo aŭ buso.

17:00 – Komuna tagmanĝo (CSS)

18:15 – Forveturo al Ŝĉecina  Filharmonio ĉe la  la strato Małopolska 48

19:00 – La Koncerto Tiun vesperon Ŝĉecina Filharmonio prezentos simfonian koncerton dividitan je tri partoj de diversaj komponistoj: – Jean Sibelius – Violona koncerto d-moll op.47,- Witold Lutosławski – “Livre pour ochestre”,- Piotr Czajkowski – Romeo kaj Julia – uverturo – fantazio por orkestro.

22:00 – Kafoklaĉo kun hejmpreparitaj kukoj kaj manĝaĵoj (anstataŭ vespermanĝo)

Sabato 27 de aprilo 2019

9:00 – Komuna matenmanĝo (CSS)

10:00 – Komuna foto

10:30 – Forveturo al urbo.Dum la ekskurso ni promenos tra la stratetoj de rekonstruita “malnova” kvartalo sube de Kastelo de Pomeranaj Princoj. Poste ni vizitos Muzeon de Historio de Ŝĉecino, kiu troviĝas en malnova urbodomo, kies fundamentoj devenas de XIII-a jarcento. Sekve ni iros al Arkikatedrala Baziliko de Sankta Apostolo Jakubo, kie per lifto ni atingos vidpunkton situitan en ĝia turo je alteco de 53 metroj. De tie ni rigardos panoramon de la urbo kaj aüskultos pli plej interesaj ŝanĝoj kiuj okazis dum lastaj jaroj.

14:30 – Komuna tagmanĝo (CSS)

16:00 – Muzikkoncerto de violonista kvarteto kaj akordeona dueto de Ŝtata Muziklernejo.Pasintjare ĉarmaj junulinoj dum mallonga koncerteto tiel plaĉis al aŭskultantoj, ke ni decidis denove inviti ilin, ĉi tiu kaze kun iom pli longa prezentado de verkoj de Johanno Strauss. Krome prezentiĝos dueto de junaj akordeonaj virtuozoj.

17:00 –  Spektaklo de grupo “Szczecinianie”, kiu prezentos popolajn dancojn kaj kantojn.

18:00 – Prelego de Edeltraud Henning pri ŝia urbo Prenzlau.

18:45 – Elpaŝo de la gastoj (se okazos volontuloj)

19:30 – Komuna vespermanĝo

20:30 – Koncerto de Halinka Różanek kaj ŝiaj amikoj.Nia talenta klubanino Halinka kun helpo de amikoj prezentos al ni pli senartifike sian programon kaj certe invitos nin al komuna kantado.

21:30 – Kafoklaĉo kun hejmpreparitaj kukoj kaj manĝaĵoj (ĝis frumateno)

Dimanĉo 28 de aprilo 2018:

8:30 ~ 9:00 – Sankta Meso en Esperanto – por dezirantoj (Malgranda Kapelo de CSS aŭ loka preĝejo)

10:00 – Komuna matenmanĝo (CSS)

11:00 – Adiaŭo de partoprenantoj (CSS)

INFORMOJ DE ORGANIZANTOJ

La pago je 250 zlotoj kovros ĉiujn organizajn kostojn, tranoktadon (2-personaj ĉambroj en loka internulejo) kaj manĝadon por unu partoprenanto. Por eksterlandanoj la kostoj estos respektive 60  EUR. La internulejo ne ofertas viŝtukojn, do ne forgesu kunporti proprajn. Se vi devos forveturi antaü dimanĉa matenmanĝo, bonvolu informi nin dum akceptado – oni preparos por vi manĝopaketon.Sur sekva paĝo troviĝas aliĝilo, kiun vi povas sendi skanitan al niaj retadresoj (sube) aŭ vi povas sendi ĉiujn datumojn en rekta retmesaĝo.Se vi havus iujn ajn demandojn ne hezitu kontakti nin:

Kristoforo – lobacz.k@onet,eu , tel. +48 601 725 335

Irena – irena-tomaszewska@o2.pl, tel. +48 502 327 701

 

PRENU INVITILON KAJ ALIĜILON (PDF)