Organizacje

Universala Esperanto-Asocio – UEA
UEA (Światowy Związek Esperantystów) powstał w roku 1908 jako organizacja indywidualnych esperantystów. Aktualnie UEA jest największą organizacją ludzi znających Esperanto i ma członków w 117 państwach. UEA pracuje nie tylko na rzecz rozwoju Esperanta, ale także na rzecz rozwiązywania światowych problemów językowych, zwracając szczególnie uwagę na równe prawa dla wszystkich języków.
Więcej informacji: http://uea.org

Polski Związek Esperantystów – Pola Esperanto Asocio – http://esperanto.pl/

Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej – TEJO
TEJO jest międzynarodową, organizacją pozarządową utworzoną w roku 1938, pracującą na rzecz wprowadzania pokoju i zrozumienia kulturalnego pomiędzy młodzieżą na świecie za pomocą Esperanta. Aktywnie pracuje nad rozwiązaniem współczesnych problemów młodzieży, szczególnie w sferze językowej i kulturalnej. Z głównej siedziby w Holandii koordynuje pracą swoich ponad 40 sekcji krajowych i swoich członków w ponad 80 państwach.
Więcej informacji: http://tejo.org

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – ILEI
ILEI jest najważniejsza organizacją esperancką skupiającą nauczycieli i wykładowców Esperanta.
Więcej informacji: http://ilei.info

Pasporta Servo – PS
Pasporta Servo (Serwis Paszportowy) jest to książeczka ukazująca się corocznie, w której umieszczona jest lista adresowa esperantystów chętnych do goszczenia innych osób znających Esperanto. Ma ona na celu ułatwić podróże międzynarodowe umożliwiając bezpłatne noclegi u esperantystów. Wydanie z roku 2005 zawiera ok. 1200 adresów w ponad 80 krajach.
Więcej informacji: http://tejo.org/ps

Edukacja@Internet – E@I
Organizacja, która łączy dwa doskonałe komunikatory Esperanto oraz Internet. Internet jest komunikatorem bez barier fizycznych, a Esperanto komunikatorem bez barier językowych. Razem pomagają w światowej komunikacji łatwo i szybko!
Więcej informacji: http://ikso.net/

Esperanto.net – wielojęzyczne centrum informacyjne o Esperanto.
Łącza, które pozwolą Ci znaleźć informacje o krajowych organizacjach esperanckich.
Więcej informacji: http://esperanto.net/