Historia

Język esperanto „narodził się” w roku 1887, kiedy to mieszkający w Warszawie, Ludwik Zamenhof opublikował  książeczkę „Język międzynarodowy”. Dzięki logicznej i intuicyjnej konstrukcji język szybko zyskał dużą popularność i już 1905 roku odbył się pierwszy międzynarodowy kongres.

Nazwa języka pochodzi od pseudonimu, którym podpisał się jego autor w pierwszej publikacji dr ESPERANTO. Esperanto oznacza “mający nadzieję”

Nadzieję na to że neutralny język ułatwi pokojowe współistnienie różnych narodów.

“Wewnętrzna idea Esperanta: na neutralnym fundamencie językowym “zburzyć mury” pomiędzy narodami i przekonać ludzi, aby każdy widział w swoim bliskim tylko człowieka i brata” [L.L. Zamenhof, 1912]

Co ciekawe Ludwik Zamenhof swój wynalazek podarował ludzkości i pozostawił jego rozwój samym esperantystom

Esperanto doczekało się także międzynarodowego uznania, w postaci dwóch rezolucji UNESCO , a także wsparcia ze strony znanych osobistości życia publicznego.

Język cały czas żyje i rozwija się dostosowując się do współczesnego rozwoju nauki i techniki.

Obejrzyj krótkie filmiki o Esperanto.