Vespero kun filmo kaj poezio

  La 25-an de novembro 2013 en ĉarma restoracio  „bArtystyczna” (ni estas tre dankemaj, ke ili gastigis nin) okazis esperanta vespero. Niaj klubanoj kun granda interesiĝo rigardis filmon de Jan Skonieczka sub titolo ”Al Hanojo tra Ĉinio”. Filmo temis ĉefe pri 97-a Monda Esperanta Kongreso, kiu okazis en ĉefurbo de Vietnamo – Hanojo de la […]

Velŝipoj en Ŝĉecino

Velŝipoj en Ŝĉecino Komence de aŭgusto en Ŝĉecino okazis la boatfesto nomata regatfinalo. The Tall Ships Races 2013. Ĝi estis unu el la plej spektaklaj sportaj eventoj en Eŭropo, kaj en Pollando la plej granda feria aranĝo, pro kiu albordiĝis pli ol cent la plej belaj velŝipoj de l’ mondo kun ŝiparanoj el 16 landoj […]

35-a Ĉebalta Esperanto Printempo 2013

Kun granda plezuro ni vojaĝis kun unutaga vizito al proksima Mielno, kie  okazis 35-a Ĉebalta Esperanto Printempo. En loka ripozloko libertempigis pli ol 70 Esperantistoj. Ĉefe el Pollando, sed ankaŭ kelkaj personoj el aliaj landoj. Tiun eventon sukcese organizas Stanisław Madrak , malgraŭ  la 600 km distaco inter Mielno kaj Gliwice, kie li loĝas. Ni […]

Prenzlau 2013

En Prenzlau, Germanio, la 01 de junio 2013 j. okazis bela esperanta evento. Ĉeestis ĝin 30 esperantistoj, inter ili: 12 Poloj, 1 Japano kaj 17 Germanoj. La ĉefaj farendaĵoj dumrenkonte estis prelego pri famaj esperantistoj, informoj pri Germana Esperanto Kongreso kaj ekskurseto. Promenado tra la belega parko donis al partoprenantoj eblecon esperantumi en tre agrabla […]

Esperanto Renkonto en Prenzlau (Germanio)

Sabaton, la 1an de junio 2013 ni veturos al Prenzlau en Germanio. Al Prenzlau invitis nin niaj geamikoj el Esperanto Klubo Prenzlau.     Renkontejo – la gastejo “Schutzenhaus” Tiu ĉi jare ili planigis vizitado  de la Landa Ĝarden-Ekspozicio (Brandenburgio) pli inofrmoj: Esperanto-Klubo Prenzlau Edeltraut Henning retadreso: henning@worldmove.de

Kinejo en “Willa Ogrody”

23.05.2013 En restoracio “Willa Ogrody” en Ŝĉecino ni renkontiĝis por rigardi filmon pri Tenerifo. La DVD kun la filmo donis al ni Esperantisto el Kanariaj Insuloj – Antonio. Antonio ni salutas vin 🙂 Ni preparis “kinejo” kaj rigardis belan filmon. Tre interesa fakto, ke en tiu ĉi DVD oni povas elekti esperanta sonvojo – do, […]

Sub Platanoj 2013

Dimanĉe la 26-a de majo 2013j. en Ŝĉecino inter la 11:00 ĝis la 18:00 horo okazos la XI-a entrepreno nomata “SUB PLATANOJ” PEA Filio en Ŝĉecino prezentas la stando kiel ĉiu jare. Esenca ideo de tiu ĉi aranĝo por ĉiuj Asocioj donadas eblecon prezenti siajn atingojn, spertojn kaj aktivajn agadojn. Interesitoj pri la Esperanto lingvo ricevos […]

Vizito en Herzbergo 2013

  Fine de marto 2013 jaro, veturante al Kassel ni ne povis preterpasi pitoreskan urbon Herzbergo. Tiu ĉi urbo, situita en Harz-montaro estas konata en la tuta esperanta mondo. Ni haltiĝis en proksima villaĝo Sieber, en hotelo ‘Zum Pas” kie atendis nin  amikoj el Kassel kaj el Hispanujo. Ĉi tie ofte oni okazas diversaj esperantaj […]