Kategoria / Kategorio Aranĝoj

Ŝĉecina Esperanto Printempo 2017

-1-Invitilo 2017

-2-Invitilo 2017

-3-Invitilo 2017

-4-Invitilo 2017

-5-Invitilo 2017

Czytaj więcej/ Legu pli

Juvelaĵoj de Kari

Jen plej nova video de nia Esperanto Vblogo:

Bonvolu diskonigu nian kanalon tra la mondo 🙂

Czytaj więcej/ Legu pli

Heroldo de Esperanto – Zibi reta peranto.

Heraldo de Esperant denove atingebla!

 

heroldo_de_esperanto_post_fb

Heroldo de Esperanto estis fondita de Teodor Jung en 1920  en Germana urbo Kolonjo.  Tra jaroj Heroldo estis konata, kaj sendependa periodaĵo, able plej fama en la mondo.

Nun nova posedanto de titolo e-entrepreno Sociala Grupo Lexus de Brazilo renovigis ĝin kaj oferas abonadon.

Nia kluba kolego Zibi Matczak ekestis unua reta peranto de Heroldo de Esperanto. Do per lia peranto-konto vi povas senprobleme aboni retan aŭ paperan version. Bv klaku ci tie: Zibi – reta peranto de Heroldo de Esperanto.

Por ŝpari monon egzistas eblo de kolektiva abonado. Se Vi havas demandojn kontaktu kun Zibi.

zibi(heliko)esperanto.szczecin.pl

 

Czytaj więcej/ Legu pli

ŜEP 2016 – 60 jara datreveno de nia klubo

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2016

„Verda Ŝĉecino”

22-23-24 aprilo 2016

Invitilo

ŝĉecina tombejo

Karaj geamikoj,

Jam trian fojon ni deziras inviti Vin al nia printempa esperanta aranĝo. En jaro 2015 ĝia gvidtemo estis „ Ŝĉecino –malnova havenurbo”. ŜEP 2016 estos dediĉita al niaj plej belaj parkoj kaj naturvidindaĵoj je kiuj abundas nia urbo. Pro tio vizitantoj kaj turistoj ofte rememoras la urbon kiel “Verdan Ŝĉecinon”. Krome nia gvidtemo oni devas diri pri la grava jubileo por Ŝĉecina esperantistaro. En la jaro 1956 lokaj esperantistoj fondis Filion de Pola Esperanto Asocio. Ni dediĉos parton de nia programo por rememorigi al ĉeestantoj 60-jaran historion de esperanto movado en nia urbo kaj regiono.

La sukceso de pasintjara tritaga aranĝo konvinkis nin, ke valoras prepari...

Czytaj więcej/ Legu pli

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2015

Karaj geamikoj,

jam duan fojon ni deziras inviti Vin al nia printempa esperanta aranĝo. Pasintan jaron ĝia
gvidtemo estis „Subtera Ŝĉecino”, ĉi-jare ni volas montri nian urbon de tute alia direkto – la
direkto de akvo.
Multaj Esperantistoj opiniis, ke la pasintjara ŜEP daŭris tro mallonge. Pro tio ni decidis modifi
ĝin de unutaga renkontiĝo al semajnfina aranĝo. Tiu ĉi ŝanĝo rezultigis abunde pli riĉan
programon.

Nia evento okazos 17-18-19 de aprilo 2015

Urząd Wojewódzki

 

Precizan programon  kaj aliĝilon vi trovu sube:

Aliĝilo 2015

Czytaj więcej/ Legu pli

Zamenhoftago en Berlino 2014

Ĉi jaran Zamenhoftagon ni celebris kune kun germanaj esperantistoj en Berlino, laŭ invito de nia amiko Ronald Schindler. Tien nia 15 persona grupo da ŝĉecinaj esperantistoj alvenis 29-an de novembro.

IMGP0002

Ronaldo

Ronaldo

Antaŭ solenaĵo de la renkontiĝo ni sukcesis iomete viziti la urbon, kaj Andreo Basista montris al ni kelkajn interesajn lokojn, kiujn ni ankoraŭ ne konis.

Andreo rakontas pri Berlino

Andreo rakontas pri Berlino

La festa renkontiĝo sub gvidado de Ronaldo okazis en bele ornamita salono de kulturcentro „Orangerie”. La unuan parton de programo plenumis Fritz Wollenberg, kiu lerte kaj vere profesie prezentis partojn de teksto, fotojn, kaj historiajn eventojn el notoj de sia libro, sub titolo: „111 jaroj de Esperanto en Berlino kaj Brabdenburgio”.

Fritz Wollenberg

Fritz Wollenberg

Estis agrable por ni vidi, ke ankaŭ niaj vi...

Czytaj więcej/ Legu pli

Kurso de Esperanto 2014/2015

En oktorbo 2014 komenciĝis nia sekva baza kurso de Esperanto.

Post du lecionoj niaj gelernantoj povis jam prezentiĝi.

Se Vi volus korespondi kun ili, kontaktu kun nia klubo.

Kurso de Esperanto

Czytaj więcej/ Legu pli

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2014

12.04.2014

En Ŝĉecino ekfloris magnolioj (simbolo de nia urbo), kaj tio estis senduba signo de vera printempo. Printempo kiu krom belajn florojn alportis al ni reaktivigadon de nia  esperanta evento.

Ni decidis, ke ĉiujare aranĝo ricevos subtitolon montrantan ĉefan  motivon de renkonto. En la jaro 2014 temas pri “SubteraŜĉecino”

Sabate 12-an de aprilo pluraj de ni vekiĝis pli frue ol kutime. Precipe tiuj, kiuj al Ŝĉecin longe vojaĝis. Ĉar plimulto de niaj gastoj veturis al ni vagonare, ili tiumaniere troviĝis  preskaŭ strikte ĉe la ariĝloko.

Ĉefa atrakcjo de ĉijara evento estis vizitado de la plej granda en Pollando, subtera kontraŭatomarifuĝejo, kiu troviĝas sube de ĉefa stacidomo. Tial ariĝon ni ordonis en la stacidoma halo.

IMG_1994

IMG_1999

Grupo koncentrita sub esperan...

Czytaj więcej/ Legu pli

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2014

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2014
„Subtera Ŝĉecino”
12.04.2014

obrazek do ŜEP z napisem i logo

Karaj geamikoj,
ni kore invitas vin al ŜEP 2014. Tiumaniere ni revenas al tradiciaj printempaj renkontoj organizitaj antaŭ jaroj de PEA Szczecin
Ĉi-jare temas pri „Subtera Ŝĉecino„ ĉar ni volus montri al vi interesajn, bone konservitajn subterajn kostruaĵojn de 2-a Mondmilito kaj Malvarma Milito. Tamen la plej grava esperanta programo de nia renkonto estos prezentado de niaj ŝĉecinaj esperantaj poetoj –Jan Karwik, kaj Edo Jaśkiewicz (kiu proprapersone partoprenos) kaj ilia verkado. Prezentado okazos post tagmanĝo en ĉarma malnovstila restoracio „Stary Szczecin” (Malnova Ŝĉecino) ĉe placo: Plac Batorego 2.
Sekve ĉe kafo kaj desereto, krome tradicia kafoklaĉo ni proponas komunan lingvan ludon- konku...

Czytaj więcej/ Legu pli

Zamenhoftago en Berlino la 14-an de decembro 2013.

Ĉi-jare Zamenhoftago estis por ni unike nekutima. Ĉio okazis dank`al invito kiun ni ricevis de berlina esperanta klubo. Evento okazis  la 14-an de decembro 2013. Ni sciis ke dum antaŭfesta periodo en ĉefurbo de Germanujo oni organizas multe da famaj kristnaskaj  marketoj, do ni decidis kapti ŝancon kaj viziti ilin. Elveturo estis planita je la 11-a horo, kaj ni renkontiĝis kaj atendis mikrobuson, antaŭ restoracio “Willa Ogrody” kie ni plej ofte kunvenas ĉiu lunde vespere.

IMG_1462

IMG_1461

IMG_1460

Antaŭmendita transporto alvenis akurate, feliĉe neniu malfruiĝis kaj ni povis forveturi laŭ la plano. La vojo al Berlino ne estis enuiga, ni kantis esperantajn kantojn, kaj tostis per vinglaseto sanon de Alfa, kiu regalis nin okaze de ŝia Nomfesto.

IMG_1464

IMG_1465

IMG_1467

Surloke, ni retrovis unu el la plej grandan an...

Czytaj więcej/ Legu pli