Ŝĉecina Esperanta Printempo 2014

Ŝĉecina Esperanta Printempo 2014
„Subtera Ŝĉecino”
12.04.2014

obrazek do ŜEP z napisem i logo

Karaj geamikoj,
ni kore invitas vin al ŜEP 2014. Tiumaniere ni revenas al tradiciaj printempaj renkontoj organizitaj antaŭ jaroj de PEA Szczecin
Ĉi-jare temas pri „Subtera Ŝĉecino„ ĉar ni volus montri al vi interesajn, bone konservitajn subterajn kostruaĵojn de 2-a Mondmilito kaj Malvarma Milito. Tamen la plej grava esperanta programo de nia renkonto estos prezentado de niaj ŝĉecinaj esperantaj poetoj –Jan Karwik, kaj Edo Jaśkiewicz (kiu proprapersone partoprenos) kaj ilia verkado. Prezentado okazos post tagmanĝo en ĉarma malnovstila restoracio „Stary Szczecin” (Malnova Ŝĉecino) ĉe placo: Plac Batorego 2.
Sekve ĉe kafo kaj desereto, krome tradicia kafoklaĉo ni proponas komunan lingvan ludon- konkurson de esperantaj kalamburoj, enigmoj ktp, dum kiu batalos miksitaj internaciaj teamoj. Por personoj kiuj ne volus viziti subterojn ni klopodos alie aranĝi tempon, egzemple promenado laŭ proksima ĉe-rivera, marista bulvardo.

Preciza programo:
9.30- Renkonto ĉe stacidomo
10.00-12.00 -Vizitado de Subtera Ŝĉecino kun pola kaj germanlingva gvidanto.
13.00-Tagmanĝo en restoracio „Stary Szczecin”.
14.00 –Prezentado pri poetoj en sama loko.
15.00- Internacia lingva konkurso “Ludu per Esperanto”.
16.00 –Kafoklaĉo kaj gaja babilado.

Kostoj.
Aliĝo:-56 PLN/14 EU. (organizaj elspezoj,+ tagmanĝo, kafo ktp.)
Vizitado de subteroj 32 PLN/8 EU.(dependas de nombro de vizitantoj, senioroj kaj studentoj rajtas rabaton).
Personoj kiuj volus tranokti kaj resti en Szczecin pli longe povos elekti hotelon Viktoria ĉe restoracio “Stary Szczecin”
unu persona ĉambro kun matenmanĝo-160 PLN/40 EU
du persona ĉambro kun matenmanĝo 220 PLN/55 EU
aŭ en proksima malgranda hoteleto „Elka-Sen”
135PLN/34 EU por persono. Bv kontakti kun ni, ni volonte helpos
Ni petas laŭeble konfirmi vian alvenon je aldonita aliĝilo, je la adreso de Maciek – lanse5@interia.eu ĝis la 31a de marto 2014. Pagi oni povas per aldonita konto aŭ surloke.

Niaj adresoj kaj telefonoj:
Zibi – Zbigniew Matczak Tel.+48 601 71 32 94 zmatczak@poczta.onet.pl
Irena -+48 502 327 701 irena-tomaszewska@02.pl
Ni jam ĝojas je nia baldaŭa renkonto, komuna kunlaboro kaj amuzado.

Aliĝilo